HOME

De Engelse taal is een universele taal en mondiaal communicatiemiddel. Dit maakt het gemakkelijk om ideeën en bedoelingen kenbaar te maken. Een goede communicatie leidt tot begrip bij de doelgroepen. Hierdoor kan er respons verwacht worden. Dit leidt weer tot wederzijds begrip, interactie en uiteindelijk tot voordelen en zelfs welvaart voor alle partijen. Bij de uitwisseling van informatie, kennis, wetenschap en handelszaken heeft men hierop ingespeeld door dankbaar gebruik te maken van de Engelse taal als communicatiemiddel. Als gevolg hiervan is eigenlijk iedereen bekend met de Engelse taal.

Waarom zal men dan eigenlijk gebruik maken van de diensten van een vertaalservice?

Er bestaan in feite vele redenen. Enkele ervan kunnen hier wel genoemd worden: ‘Iedereen spreekt Engels maar weinigen kennen het’. Immers, een goede vertaling is een exacte weergave van de bedoeling van de schrijver of berichtgever. Afbreuk aan deze bedoeling kan gedaan worden als men tevreden zou zijn met een globale weergave. De mate van precisie wordt bepaald door de mate waarin er gelijkwaardige kennis bestaat van de brontaal en doeltaal.

Hierin is de professionele vertaler gespecialiseerd. Over specialisatie gesproken: ieder activiteitengebied kent zijn specialistisch taalgebruik, het zij qua formulering het zij qua puur vakjargon. Voor het promotionele effect is echter aanpassing nodig aan de taalcultuur van de doeltaal. Het is de bedoeling van de berichtgever om net zo doeltreffend over te komen in de doeltaal zoals hij het bedoelt in de brontaal. Indien de berichtgever op niveau wil communiceren dan is goed taalgebruik 'in den vreemde’ een visitekaart van hemzelf. De kosten van een vertaling wegen niet op tegen de opbrengsten of voordelen, die men beoogt met het overbrengen van zijn/ haar goede ideeën en producten. Men kan het ook anders stellen: de beoogde voordelen en/of opbrengsten kunnen wel eens uitblijven zonder een goede overbrenging in de doeltaal. Sterker, men kan een onvergeeflijke vergissing begaan als er bezuinigd wordt op vertaalkosten, en de voorkeur geeft aan een amateuristische weergave in de vreemde taal. Een professionele benadering neemt de twijfel over een goede weergave weg.
Een goede vertaling opent mogelijkheden, resultaten en markten.

Het bovenstaande is slechts een greep uit de argumenten om voor professionele vertalingen te kiezen. Bovendien is elke vertaling een uniek product, dat zorgvuldig wordt vervaardigd. Alvorens aflevering geschiedt, wordt de kwaliteit nog gewaarborgd door een proces van kwaliteitsbewaking.

Kortom, het loont om professionele service in te huren.